Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurants

Downloads

Hier vindt u de voor u beschikbare downloads

Notulen Algemene Ledenvergadering dinsdag 14 maart 2023

Nieuws

Bekijk hier het laatste nieuws van de VEP

Vernieuwd contract met J.J. Darboven!

1 februari 2023
Goed nieuws voor alle koffieliefhebbers! VEP heeft een nieuw contract gesloten met koffieleverancier J.J. Darboven. Deze nieuwe overeenkomst bevat scherpe deals en de kiloprijs…

Samen inkopen via XANDRION

1 augustus 2022
De samenwerking tussen de VEP en inkooporganisatie Xandrion bestaat alweer 8 jaar! Xandrion is de inkooporganisatie voor de leisure en hospitality branche. Een aantal feitjes op…

ASJEMENOU: Loeki de Leeuw 50!

22 april 2022
Ter ere van de 50ste verjaardag van Loeki en zijn terugkomst op de buis hebben we de Loeki pluche geïntroduceerd! De vertrouwde leeuw tovert een glimlach bij jong en oud op het…

Stroop & Rozijnen speciaalbier

16 maart 2022
Niet alleen liefhebbers van pannenkoeken, maar ook bierliefhebbers haasten zich vanaf nu naar een erkend pannenkoekenrestaurant. De Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurants…

De nieuwe consumentenwebsite is live!

7 december 2020
Sinds begin december is de nieuwe website voor consumenten live. Hier vinden ze alle informatie over de aangesloten restaurants, het laatste pannenkoekennieuws en leuke downloads…

Het aantal restaurants groeit

28 maart 2020
Het aantal pannenkoekenrestaurants groeit!
Het aantal pannenkoekenrestaurants in Nederland is de afgelopen 10 jaar met 21% toegekomen: van 321 naar 390 bedrijven. Tussen 2010 en 2013 was de stijging het sterkst, met…

 

Overzicht nieuwsbrieven

Hier vind je een overzicht van de VEP-nieuwsbrieven.

Please make sure you have a published and visible Newsletter attached to your list

Privacyverklaring

De Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurants respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt, of die wij anderszins verkrijgen, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurants verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurants verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurants veelal een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een e-mail of andere vormen van communicatie uitingen van Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurants.

Doel verwerking persoonsgegevens

Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurants verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • voorwaarden rondom VEP-acties te kunnen verwerken;
 • informatie en andere producten van VEP te kunnen verzenden;
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • marketing-en communicatieactiviteiten.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurants verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • Naam
 • Adres
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurants omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurants verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting;
 • uitvoering van een overeenkomst;
 • verkregen toestemming van betrokkene(n);
 • gerechtvaardigd belang.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurants deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Met de derde partij die namens en in opdracht van Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurants uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurants ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

Beveiliging persoonsgegevens

Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurants hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurants gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurants in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurants bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Privacy rechten van betrokkenen Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande gegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurants aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan: Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurants t.a.v. het bestuur, Steven van Rumelaerstraat of via info@pannenkoekenrestaurants.nl.  Wij zullen u binnen enkele werkdagen antwoord geven. Voor dringende vragen kunt u Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurants telefonisch bereiken via 06 11 47 28 66. Ter verduidelijking wordt onder de rechten van betrokkene begrepen:

 • recht op informatie (ontvangst privacyverklaring);
 • recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke);
 • recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens);
 • recht van verzet
 • recht op dataportabiliteit;
 • recht op vergetelheid;
 • recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens;
 • recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurants neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media

Op de website(s) van Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurants (www.pannenkoekenrestaurants.nl en www.vep-online.nl), zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, LinkedIn of Facebook. Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurants houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies

Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurants houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurants verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurants te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurantsop bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

De website van Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurants maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurants geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurants heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Op de website(s) biedt Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurants een blog of forum aan die vrij toegankelijk is. Alle informatie die hierop wordt geplaatst, kan door eenieder, dus willekeurige derde partij, worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog of forum kan worden ingediend via de contactgegevens onder ‘Privacy rechten van betrokkenen’. Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurants is in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog of forum te verwijderen. In een reactie op uw voornoemde verzoek geeft Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurants dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy vragen.

Aanpassing privacy statement

Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurants heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op onze website www.pannenkoekenrestaurants.nl gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

Vragen & Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensverwerking / Privacy Officer van Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurants via info@pannenkoekenrestaurants.nl of 06 11 47 28 66.

Deze privacyverklaring is op 25 maart 2022 vastgesteld.

Acties

Maak kennis met Bing!

16 januari 2023
Graag stellen we je voor aan Bing: hét razend populaire televisiefiguur onder peuters en kleuters, dat binnenkort exclusief bij een pannenkoek verkocht wordt bij 25 VEP-leden.…

GOAL! WK-BALLEN

1 augustus 2022
Ook graag een beetje warm draaien voor het aankomende WK-voetbal? Dat kan zeker! We hebben namelijk een speciale WK-actie. Bestel nu de beste voetballen in de beste kleur! De…

PANNEN KOECCI designer bag

2 juni 2022
De #PANNENKOECCI shopper
Speciaal voor de VEP ontwikkelde designer shopper. Iedere vrouw wil wel een eigen designertas en met deze heuse PANNEN KOECCI kan dat! Deze geweldige shopper heeft een design…

Algemene voorwaarden

REIKWIJDTE LEVERINGSVOORWAARDEN

Artikel 1

 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurants, nader te noemen ‘VEP’ gedane aanbiedingen en uitgebrachte offertes en op alle door, met of namens VEP, gesloten overeenkomsten en uit te voeren werkzaamheden, behoudens uitzonderingen die VEP en de wederpartij schriftelijk overeenkomen.
 2. Alleen VEP geldt als opdrachtnemer.
 3. Een verwijzing door een opdrachtgever naar zijn Algemene Voorwaarden wordt door VEP niet aanvaard. Ook in dat geval zullen de Algemene Leveringsvoorwaarden van VEP van toepassing zijn.
 4. VEP kan deze algemene leveringsvoorwaarden te allen tijde wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch aan de opdrachtgever bekend gemaakt en treden één maand na die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de opdrachtgever niet binnen één maand na bekendmaking van de wijzigingen schriftelijk bezwaar maakt, worden deze geacht te zijn geaccepteerd.

ALGEMENE AANBIEDINGEN, OFFERTES EN AANVANG VAN WERKZAAMHEDEN

Artikel 2

 1. Een overeenkomst komt tot stand zodra VEP de (mondeling en/of schriftelijk) gegeven opdracht schriftelijk heeft bevestigd.
 2. De opdrachtgever zal op eerste verzoek van VEP bij en gedurende de looptijd van de opdracht alle gegevens leveren en alle informatie aan VEP verstrekken die redelijkerwijs van belang en relevant kunnen worden geacht voor de uit te voeren samenwerking. VEP behoudt zich het recht voor om de samenwerking te staken in geval geen volledige medewerking wordt verleend en/of de vereiste inlichtingen niet verstrekt. Reeds door VEP gemaakte kosten zullen bij de wederpartij in rekening worden gebracht.

OPDRACHTWIJZIGING

Artikel 3

Wijzigingen van een eenmaal door VEP aanvaarde opdracht, van welke aard dan ook, behoeven de schriftelijke goedkeuring van alle betrokken partijen met uitzondering van hetgeen in artikel 4 lid 8 is bepaald.

TARIEVEN EN BETALING

Artikel 4

 1. VEP kan voor verrichte werkzaamheden tussentijds per maand, per kwartaal danwel per halfjaar factureren, zulks ter keuze van VEP, op basis van de feitelijk verrichte werkzaamheden, tenzij in de offerte anders overeengekomen is. De overige ten behoeve van de opdrachtgever gemaakte kosten, zoals reiskosten en diensten van derden, kunnen tussentijds worden gefactureerd aan de opdrachtgever.
 2. VEP is te allen tijde gerechtigd om zowel voorafgaand aan als tijdens de werkzaamheden aan de wederpartij een voorschotdeclaratie te zenden en de aanvang van haar werkzaamheden afhankelijk te stellen van voldoening van dat voorschot.
 3. De betaling van de door de opdracht verschuldigde bedragen dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
 4. Indien de opdrachtgever nalaat binnen twee maanden na factuurdatum schriftelijk bezwaar te maken tegen de hoogte van het in rekening gebrachte honorarium, althans tegen de hoogte van de factuur in het algemeen, dan staat daarmee de juistheid van de factuur onherroepelijk vast. Betwisting van een factuur ontslaat de ontvanger niet van zijn betalingsverplichting. Voor de betwisting van facturen kunnen, afhankelijk van de bezwaren, afwijkende regels gelden, zulks conform de regels van de Nederlandse Orde van Advocaten.
 5. Indien betaling binnen de in lid 3 van dit artikel genoemde termijn niet heeft plaatsgevonden, is vanaf de vervaldatum de wettelijke rente verschuldigd over de hoofdsom en/of het openstaande bedrag. Voorts is VEP gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen conform de wettelijke regeling, zulks met een minimum van € 40,- te vermeerderen met BTW. Alle overige door VEP voldane kosten komen eveneens ten laste van de opdrachtgever, waaronder door VEP gemaakte proceskosten en kosten van rechtskundige bijstand, indien de opdrachtgever als verliezende partij in de procedurekosten is veroordeeld.
 6. Indien een betaalachterstand van 100 dagen bestaat, is VEP gerechtigd een lid te schorsen als lid van de organisatie gedurende een periode van maximaal zes maanden. Ook is VEP gerechtigd het lid uit het lidmaatschap te ontzetten. In beide gevallen betekent dat een onmiddellijk verlies van alle lidmaatschapsrechten. De betalingsverplichting ten aanzien van de openstaande declaratie(s) blijft overigens onverminderd bestaan.
 7. VEP is te allen tijde gerechtigd haar verplichtingen ten behoeve van het lid op te schorten totdat de declaratie(s) met rente en kosten volledig is/zijn voldaan zonder dat zij gehouden is enige schade te vergoeden.
 8. VEP kan prijzen en tarieven periodiek wijzigen. Verhogingen van prijzen en tarieven zullen binnen een redelijke termijn voordat zij in werking treden aan de leden en/of samenwerkingspartners bekend worden gemaakt.
 9. VEP heeft het recht van retentie ten aanzien van de in het kader van de opgedragen werkzaamheden door haar opgestelde stukken en bescheiden alsmede overige bescheiden die zij onder zich heeft, tot de openstaande declaraties met rente en kosten zijn voldaan.

SURSEANCE VAN BETALING OF FAILLISSEMENT VAN LEDEN OF SAMENWERKINGSPARTNERS

Artikel 5

VEP is bevoegd de werkzaamheden te staken zonder schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever, indien door deze surseance van betaling is verkregen of zijn faillissement is uitgesproken, met dien verstande dat hiervan onmiddellijke melding wordt gemaakt aan de bewindvoerder respectievelijk de curator.

VERBOD OP VERVEELVOUDIGING EN/OF OPENBAARHEID

Artikel 6

Het auteursrecht op rapporten en overige uit de werkzaamheden van VEP voortvloeiende stukken berust en blijft bij VEP. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VEP zullen geen gegevens mogen worden gepubliceerd of, op welke wijze dan ook, vermenigvuldigd.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 7

 1. VEP is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door of verband houdt met diensten die ten behoeve van leden en/of samenwerkingspartners worden of zijn verricht door VEP en/of door andere personen die door of vanwege VEP te werk zijn gesteld of van wier diensten door VEP gebruik is gemaakt, tenzij VEP bewuste roekeloosheid, opzet of grove schuld kan worden verweten.
 2. De hierboven in lid 1 omschreven uitsluiting van aansprakelijkheid is mede bedongen ten behoeve van alle personen, die door of vanwege VEP te werk zijn gesteld of van wier diensten door VEP gebruik is gemaakt.
 3. De wederpartij is gehouden VEP en de in voornoemde leden van dit artikel bedoelde personen te vrijwaren terzake van vorderingen van derden.
 4. De aansprakelijkheid van VEP is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in hetdesbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering terzake door de verzekeraar aan haar wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van VEP in ieder geval beperkt tot een bedrag van het terzake in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 2.500,-.

VERVALTERMIJN

Artikel 8

Onverminderd het in artikel 4.4. bepaalde, vervallen alle vorderingsrechten van de wederpartij jegens VEP in verband met de door haar verrichte werkzaamheden twaalf maanden na het tijdstip waarop de wederpartij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van voornoemde vorderingsrechten.

GEHEIMHOUDING

Artikel 9

VEP verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht omtrent het bedrijf van de wederpartij ontvangen gegevens en verplicht zich haar medewerkers eenzelfde geheimhoudingsplicht op te leggen, behoudens indien Verenging van Erkende Pannenkoekenrestaurants daartoe op grond van wettelijke bepalingen niet is gehouden.

KLACHTEN

Artikel 10

Wederpartij dient alle klachten met betrekking tot de inhoud van de dienstverlening als in deze voorwaarden bedoeld binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk te richten aan het bestuur van de vereniging via het secretariaat (info@pannenkoekenrestaurants.nl) of rechtstreeks, doch schriftelijk, bij een van de bestuursleden rechtstreeks.  

GESCHILLEN

Artikel 11

Alle geschillen tussen partijen, die niet door middel van het voorafgaande onderlinge overleg oplosbaar zijn gebleken, zullen aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij VEP er de voorkeur aan geeft het geschil aan een andere rechter ter beoordeling voor te leggen; deze bepaling beoogt geen afbreuk te doen aan dwingendrechtelijke bepalingen omtrent de absolute en relatieve bevoegdheid.

TOEPASSELIJK RECHT

Artikel 12

Op alle aan deze Algemene Voorwaarden onderworpen offertes en opdrachten en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Vereniging van Erkende Pannenkoekenrestaurants
Postadres:
Steven van Rumelaerstraat 30
3641 CL Mijdrecht

06 11 47 28 66 (op dit nummer kun je niet reserveren)
info@pannenkoekenrestaurants.nl